676 4943 või 5663 5958 info@relk.ee

Teenused

Automaatika hooldus

Pakume lepingulistele klientidele perioodilist hooldust ning avariiväljakutsete valveteenust. Koostame seadmete hoolduskava lähtudes kehtivatest normidest ja reaalsest hooldusvajadusest (seadmete juhendid, kasutusvaldkond, süsteemi prioriteetsus). Lepingulistele klientide seadmete riketele reageerime eelisjäjekorras ning ka väljaspool tööaega.

Omame pikaajalist kogemust Honeywell´i, Siemens´i , TAC´i ja teiste tootjate automaatika jälgismis- ja reguleerimissüsteemidega.

automaatika

Pakume süsteemide seiret ja seadistamist  üle võrgu (eeldab kliendi tarkvara olemasolu) kui ka ruumipõhise-  ja tehnosüsteemide automaatika kontrolli kohapeal. Seadistame süsteemide tööajad ja temperatuurid vastavalt kliendi soovile ning anname nõuandeid energia kokkuhoiuks.