676 4943 või 5663 5958 info@relk.ee

Teenused

Jahutusseadmete hooldus

Pakume hooldust ja remonti eraldi seisvatele split-süsteemidele kui ka veejahutitele. Lähtume hooldustööde planeerimisel ja läbiviimisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest, mis kehtestab seadmete omanikele seadmete registreerimise ja hooldaja valimise kohtustuse ning lekkekontrolli sagedused.

Omame jahutusseadmete hoolduseks, remondiks ja lekkekontrolliks vajalikku registreeringut ja käitlemisluba (fail FKKL_325620_RELK_HOOLDUS_OU_12714325_14_11_2014_13_10).

tabel

tabel2

 

Täpsemat infot seadmete registeerimisest saab siit : http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/valisohukaitse/fluoritud-kasvuhoonegaasid-ja-osoonikihti-kahandavad-ained/

Infot seadme omanikule ja hooldajale saab siit (fail külm raamat ja fail külm voldik)