676 4943 või 5663 5958 info@relk.ee
  • võtsime vana amortiseerunud fancoili maha
  • tarnisime uue, paigaldasime ja hajutasime sissepuhked laiali, kasutasime osaliselt düüstoru