676 4943 või 5663 5958 info@relk.ee

Teenused

Soojasõlmede hooldus

Pakume lepingulistele klientidele perioodilist hooldust ning avariiväljakutsete valveteenust. Koostame seadmete hoolduskava lähtudes kehtivatest normidest ja reaalsest hooldusvajadusest (seadmete juhendid, kasutusvaldkond, süsteemi prioriteetsus). Lepingulistele klientide seadmete riketele reageerime eelisjäjekorras ning ka väljaspool tööaega.

Soojusvahetite ja torustiku läbipesuga me ei tegele, vajadusel aitame leida töö teostaja.

soojusso%cc%83lm